Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Här är vinnarbilden i fototävlingen #Åkersbergastad!

Foto: Susanne Sundström (@Drejat.se), fotot är något beskuret

Nu är vinnarbilden utsedd i den fototävling som anordnades i samband med samrådet om förslaget till planprogram för Åkersberga stad, centrumområdet.

Under samrådstiden för förslaget till planprogram den 14 januari–20 februari anordnades en Instagramtävling under hashtaggen #Åkersbergastad. Där uppmanades deltagarna att posta en bild på någonting som de tycker representerar de bästa sidorna av centrala Åkersberga. Vinnare av fototävlingen är Susanne Sundström, som idag har en egen keramikstudio vid just Åkers kanal och hon beskriver fotodagen så här:

– En rolig historia kring den fotodagen var att jag blev fullkomligt betagen av den vackra miljön med så fint integrerad miljö med boende, båtar, mysiga bryggor och promenadstråk som faktiskt med lite fantasi för tankarna till ett modernt Venedig. Samtidigt upptäckte jag att det även fanns vackra butikslokaler i bostadshusens bottenvåningar utefter Åkers kanal. Det var en nyhet för mig! Det resulterade i att jag började undersöka om det möjligtvis fanns några lediga lokaler i denna inspirerande vackra miljö. Drygt ett år senare är jag en av företagarna med min egen lilla keramikstudio utefter Åkers kanal. I höstas när jag satt och drejade med öppen dörr i min butik hörde jag ångbåten vissla sitt lite hesa visslande och jag kunde även se båtarna sakta passera utanför dörren. Viken dröm att få bo och arbeta här! säger Susanne Sundström.

Juryns motivering

"Fotografiet symboliserar på många olika sätt framtidens Åkersberga stad. Den visar på en blandstad då den lyfter såväl verksamheter och bostäder samtidigt som vattenkontakten accentueras. Fotot är tagen ur ett mänskligt perspektiv och visar på attraktiva stråk och mötesplatser i ett höstljus. Samtidigt som bilden visar på Åkersbergas närhet till vattnet symboliserar den även ett överbryggande av barriärer. Bilden visar på hur staden möter vattnet och illustrerar båtliv som är av stor betydelse även på kommunal nivå. Avslutningsvis ska även tilläggas att kommunens jury finner bilden väldigt vacker."

Juryn bestod av tjänstemän på samhhällsbyggnadsförvaltningen och kommunikationsenheten i Österåkers kommun. Vi vill också tacka alla som ställde upp i Instagramtävlingen och som var med och visade upp många av Åkersbergas och Österåkers bästa och finaste sidor.

Om planprogrammet för Åkersberga stad

Centrumområdet är ett av Åkersbergas mest strategiska stadsutvecklingsområden där det finns potential för utveckling i ett mycket centralt läge intill centrum, kanalen och Åkersberga station. Planprogrammet är ett första steg i att förverkliga att centrala Åkersberga ska bli en modern stad med småstadskaraktär. Planprogrammet syftar till att utgöra ett underlag för kommande detaljplaneläggning. Den 14 januari–20 februari 2019 pågick samråd. Nu gås de synpunkter som kom in under samrådet igenom och förslaget bearbetas ytterligare. En godkännandehandling beräknas vara klar till sommaren 2019.

Läs mer om planprogrammet för Åkersberga stad, centrumområdet, här.

Redaktör:
SBF

Publicerad:
tisdag 19 mars 2019
Senast uppdaterad:
tisdag 19 mars 2019