Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Earth hour viktigare än någonsin

Flicka som sitter på golvet och tittar på en jordglob

Den symboliska timmen den 30 mars när vi släcker lampan under kampanjen Earth hour är i år viktigare än någonsin med det budskap den sänder, anser Eva Jernnäs, energi- och klimatrådgivare i Österåkers kommun.

2019 lyfter initiativtagaren Världsnaturfonden fram kopplingen mellan klimatförändringar och biologisk mångfald.

– Vår livsstil och energianvändning är inte hållbar. Det skulle behövas drygt fyra jordklot för att försörja oss och ta hand om vårt avfall om alla levde på den konsumtionsnivå som vi har i Sverige. Samtidigt ökar världens befolkning. Det frestar på de ekologiska systemen som är vår försörjningsbas. Vi behöver både minska och effektivisera energianvändningen och vi behöver lämna de fossila bränslena i snabb takt för att inte riskera att för alltid förändra klimat och skada ekosystem, säger Eva Jernnäs, energi- och klimatrådgivare i Österåkers kommun.

Biologisk mångfald och ekosystem

Biologisk mångfald är nära kopplad till klimatet. Förändringar i klimatet påverkar den biologiska mångfalden och förändringar i de naturliga ekosystemen påverkar klimatet.

Ett ekosystem omfattar allt levande och dess livsmiljö inom ett område, där allt är beroende av varandra och påverkar varandra. Med biologisk mångfald menas att det finns många olika ekosystem, många olika arter och en stor variation av gener för att naturen ska vara robust och fungera. Varje art har en ofta högt specialiserad funktion i naturen. Ju fler arter som slås ut, desto skörare blir väven som bygger upp ekosystemen.

Vårt samhälle är beroende av friska ekosystem. Det kan handla om grönska och vatten i staden som ger renare luft, bättre lokalklimat och hälsa, förbättrad anpassningsförmåga till klimatförändringar, bullerdämpning och möjlighet till närodlad föda. Utan fungerande ekosystem riskerar vi även vår livsmedelsförsörjning. Enligt Världsnaturfonden är exempelvis var tredje tugga du äter beroende av att det finns bin som pollinerar.

Här är några fler exempel från Världsnaturfonden på varför fungerande ekosystem är nödvändiga:

  • Skogar med många olika trädarter klarar torka bättre och minskar risken för skogsbränder.
  • Våtmarker är viktiga områden för flyttande fåglar och dämpar effekterna av översvämningar.
  • Stora djur har en viktig roll i tropiska områden genom att sprida trädens frön genom sin avföring. Träden fungerar i sin tur som koldioxidlagrare och skydd för andra arter. Många fågelarter med bär som föda är också fröspridare.
  • Gräsmattor är städernas egna stötdämpare vid häftiga skyfall. Ännu bättre blir gräsmattorna med blommande växter som blir näringskällor för pollinerande insekter.

Hur gynnar vi den biologiska mångfalden i Österåker?

I Österåkers kommun pågår exempelvis ett arbete med att ta fram ett parkprogram. Det programmet ska bland annat se till att den biologiska mångfalden gynnas. Ett konkret exempel är att det går att få tillstånd för att sätta upp bisamhällen på kommunal mark utan att kommunen tar ut en taxa.

Är du intresserad? Välkommen att kontakta väg- och trafikenheten i Österåkers kommun. Bin brukar vara uppskattade av trädgårdsinnehavare med fruktträd och bärbuskar. Kommunen har exempelvis nyligen gett tillstånd för att sätta upp bikupor på kommunens mark i Smedby i Åkersberga.

Vad kan jag själv göra?

Ett tips för dig som har en trädgård är att klippa gräsmattan mer sällan och att låta delar av gräsmattan få växa till en äng. Det gynnar den biologiska mångfalden genom att insekter och pollinatörer får en god livsmiljö. Du kan låta bilen stå oftare och i stället välja att till exempel åka kollektivt eller att cykla. Att plantera exempelvis lavendel och andra blommande växter som insekter gillar är ett annat tips.

Världsnaturfonden bjuder på mer inspiration om vad du kan göra och har även tips på klimatsmarta måltider:

WWF om Earth hourlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

WWF om planetsmarta måltider och tipslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Energi- och klimatrådgivningen

Den opartiska, kostnadsfria kommunala energirådgivningen ger dig information och råd om hur du sparar energi, pengar och minskar din påverkan på klimat och miljö.

Läs mer på Energi- och klimatrådgivningens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Eva Jernnäs
Publicerad:
fredag 29 mars 2019
Senast uppdaterad:
fredag 29 mars 2019