Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Arbeten på Malmstigen och närliggande busshållplatser

Nu upprustas Malmstigen och i samband med det byggs ett säkrare övergångsställe till bushållplatserna vid Skogsrundan som också får bättre belysning.

Malmstigen upprustas

Malmstigen i Margretelund kommer att få ny beläggning, se kartan. In- och utfarterna kommer att anpassas till den nya beläggningen. Gångbanan kommer att tas bort eftersom den är för smal för att fylla sin funktion och dessutom försvårar arbetet med driften av gatan. 

Vi kommer även att belägga om en del av gång- och cykelvägen som ansluter till Malmstigen.

Hastighetssäkrat övergångsställe till busshållplatsen

I samband med dessa arbeten passar kommunen på att även bygga ett hastighetssäkrat övergångsställe för att öka tillgängligheten till busshållplatserna vid Skogsrundan. I dagsläget saknas både gångbana och övergångsställe till busshållplatserna, vilket gör det svårare att passera Tråsättravägen. Båda busshållplatserna kommer även att få belysning.

Arbetstiden och fastighetsägaransvar

Arbeten kommer att pågå under veckorna 20–26. Trafiken kommer att kunna ta sig fram under hela byggtiden, men framkomligheten kan vara något begränsad vid kortare tillfällen.

Som fastighetsägare har du skyldighet att hålla efter buskar och häckar så att dessa inte sticker ut på kommunens väg och försvårar arbetet för arbetsfordonen. Om detta inte görs gör kommunen det, vilket kan komma att debiteras.

Information om vad som gäller för häckar och buskar

Klipp häcken – du kan rädda livPDF

Kör försiktigt och visa hänsyn i trafiken!

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
tisdag 16 april 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 5 juni 2019