Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

2019 års vintercyklister har cyklat i mål, så här tyckte de

Efter tre månaders vintercykling och 600 mil senare nådde kommunens vintercyklister mållinjen den sista mars. Nu har vi sammanställt utvärderingen. 15 av 20 deltagare säger att de kommer att fortsätta cykla på vintern. Vi har dessutom fått in tips från våra deltagare som vi tar med oss inför nästa vintersäsong. 

Under tre vintermånader 2018/2019, december–mars, cyklade kommunens tjugo vintercyklister minst tre kilometer minst tre gånger i veckan. Kampanjen avslutades med ett avslutningsmöte och en enkät för att ta reda på hur kampanjen har fungerat. Hur hade det gått att cykla för de olika deltagarna? Vad kan förbättras? Sammantaget cyklade våra tjugo vintercyklister hela 600 mil.

– Från avslutningsmötet och enkäten kan vi konstatera att de flesta deltagare i stort är nöjda med kampanjen. Vi har fått in många bra tips från våra deltagare som vi tar med oss till nästa säsong. Det finns exempelvis förbättringspotential vad gäller snöröjning och vägunderlag, säger Josefine Wigström, projektledare för Vintercyklist på väg- och trafikenheten.

De flesta av deltagarna lyckades med föresatsen att cykla tre dagar i veckan under en stor del av kampanjtiden. Samtliga deltagare svarar att de kommer att fortsätta cykla efter kampanjens slut och majoriteten av deltagarna, 15 av 20 personer, svarar att de kommer att fortsätta vintercykla. Många av dessa hade aldrig vintercyklat tidigare.

Du hittar mer av vad deltagarna tycker här nedan.

Citat från avslutningsenkäten:

"Det är fantastiskt att upptäcka att det verkligen går! Tidigare har man promenerat och varit skeptisk till att cykla på vintern på grund av halka, kyla och vägförhållanden. Denna kampanj visade att det faktiskt går, och mycket bättre än förväntat!"

"Det gav mig en tankeställare varje gång jag skulle iväg på något, om jag skulle ta cykeln eller inte. Även om jag inte cyklade så mycket som jag borde gjort, har jag ändå ändrat mitt tankesätt att inte direkt bara sätta mig i bilen."

"Motiverande med Strava och bra kontakt i appen. Initiativet är suveränt och i tiden. Däckbyte smidigt."

"Tycker att det är stressande med en varierande kvalitet på underlaget för cyklister, som är en mycket utsatt trafikantgrupp, vilket inte leder till positiva effekter."

"Kampanjen var bra, önskar bara att det satsades mer på snöröjningen, inte bara för oss cyklister."

"Ja, har hittat ett nytt sätt att ta mig till jobbet. I stället för att gå till närmsta bussstationen så cyklar jag till en station längre bort där det går fler bussar och sparar därmed massor av tid."

Om vintercyklist

Tio kommuner i länet deltog i kampanjen Vintercyklist. I den regionala cykelplanen för Stockholms län är det långsiktiga målet att arbetspendlingen med cykel ska öka från dagens sju procent till tjugo procent år 2030. Majoriteten av alla resor som görs i länet i dag är kortare än fem kilometer, vilket är ett avstånd där cykeln ofta kan vara snabbare än bilen.

I Österåker anmälde 120 personer intresse för att delta i Vintercyklistkampanjen, varav 20 valdes ut utifrån målsättningen att få en så bred representation av cyklister som möjligt. De fick dubbdäck monterade på sina cyklar, samlades för informationsträffar och fick sedan registrera sina cykelturer och erfarenheter i appen Strava.

Målsättningen med Vintercyklist är att fler ska upptäcka att det med rätt utrustning går bra att cykla även vintertid. Förhoppningen är att de som deltar kommer att fortsätta cykla under kommande vintrar och att de även uppmuntrar fler i sin omgivning att göra detsamma. Samtidigt får Österåkers kommun feedback som kan förbättra förutsättningarna för vintercykling i kommunen. 

Tove Eriksson, en av våra vintercyklister, berättar om sina erfarenheter

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
tisdag 9 april 2019
Senast uppdaterad:
tisdag 9 april 2019