Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Trafiksäkerheten stärks längs Söralidsvägen

Österåkers kommun har under våren och sommaren färdigställt flera åtgärder längs Söralidsvägen.

Midjan vid korsningen Svartfåravägen har breddats och ersatts med busskuddar och en refug. Detta arbete färdigställdes i augusti. Dessutom har korsningarna vid Söralidsvägen och Björkhagsvägen samt Syrsavägen byggts om, tillgänglighetsanpassat och hastighetssäkrats. Det arbetet färdigställdes under oktober. Cykelvägen mellan dessa korsningar har också breddats.

Detta är en första våg av åtgärder som ska göras för att stärka trafiksäkerheten och framkomligheten för samtliga trafikslag som nyttjar Söralidsvägen. En av flera framtida åtgärder som planeras är en cykelväg mellan Margretelunds centrum och Svartfåravägen länge med Söralidsvägen.

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
måndag 22 oktober 2018
Senast uppdaterad:
måndag 22 oktober 2018