Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Statusrapport för cykelstråket mellan Rydbo och Täljö

Österåkers kommun har under sommaren och hösten gjort åtgärder på arbetsvägen som går mellan Täljö station och Rydbo station. Anledningen till åtgärderna är att höja framkomligheten längs denna väg.

Bland annat har vägen jämnats ut, beläggningen förbättrats och växtlighet tagits bort. Dessutom har kommunen anlagt cykelslussar som innebär att cyklister inte längre behöver lyfta cykeln över hinder för att kunna cykla mellan Rydbo och Täljö. Se foto på cykelsluss längre ned på den här sidan.

Marken där vägen går ägs av privata markägare och rent juridiskt klassas vägen inte som en cykelväg. Däremot får den användas i rekreationssyfte, i enlighet med allemansrätten. Vägen kommer även fortsättningsvis i första hand att vara en arbetsväg för skogsbruket. Kommunens driftentreprenörer kommer också att kunna använda den. All övrig motortrafik är förbjuden, inklusive mopeder och motsvarande.

Viktigt att ta hänsyn till markägarna

Eftersom kommunen inte äger marken, äger vi inte heller rätten att ta beslut utan att först stämma av med markägarna. Vänligen respektera markägarnas oro för dumpning av sopor och avfall, allmän nedskräpning och buskörning. Om inte detta sköts kommer hinder att sättas upp igen. Efter tio års diskussioner om denna förbindelse har vi nu kommit hit och vi kan bara hoppas att detta fungerar till allas gagn.

Det är därför extra viktigt att alla som använder vägen respekterar och är rädda om varandra, naturen och området kring vägen.

Om ridning på vägen

Rekommendation till ryttare då vägen är precis nylagd och extra känslig: vänligen undvik ridning på vägen de första veckorna så att den får sätta sig ordentligt. Med tiden kommer vägen hårdna och då är inte problemet lika stort. Hästspillning ska alltid städas undan!

Det här fortsätter vi med under hösten:

Vi börjar närma oss färdigställandet av det nya underlaget på vägen och cykelslussarna är på plats. Detta innebär att drift och tillsyn snart lämnas över till kommunens driftentreprenör. Kommunen sätter nu upp staket på de sträckor som angränsar till spårområdet. Papperskorgar och informationsskyltar kommer också att monteras.

Vägen vinterunderhålls

Tanken är att vägen ska vinterunderhållas. Vi kommer till våren att utvärdera både funktionen och användningen av vägen inför framtiden.

Synpunkter och felanmälan

Synpunkter och felanmälan på vägen kan göras via kommunens hemsida och i kommunens felanmälans-app.

Mer om felanmälan.

Vägar där kommunen inte är väghållare

För att ta sig till och från rekreationssträckan mellan Täljö station och Rydbo station är det nödvändigt att transportera sig på vägar som kommunen inte är väghållare för. Det innebär att det inte alltid finns gång- och cykelväg på sträckorna. Försök hålla ned hastigheterna och visa respekt för dem som bor och rör sig på dessa sträckor.

Cykelsluss.

Cykelsluss.

Karta över sträckan, röd markering är cykelvägen. Klicka på bilden för att se den större.

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
onsdag 17 oktober 2018
Senast uppdaterad:
onsdag 17 oktober 2018