Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Nu blir det möjligt att cykla mellan Täljö och Rydbo

En överenskommelse har ingåtts mellan Österåkers kommun och två fastighetsägare som innebär en efterlängtad förbättring av framkomligheten för gående och cyklande mellan Täljö och Rydbo.

Redan under den kommande veckan kommer den 3,4 kilometer långa befintliga grusvägen längs med Roslagsbanan mellan Täljö station och Rydbo station att till en början förses med en ny grusbeläggning, som förenklar för gående och cyklister att färdas på vägen. Samtidigt pågår ett arbete mellan Österåkers kommun och Täby kommun för att se över hur passagerna vid Arninge ska trafiksäkras.

– Efter en längre tids diskussioner med markägare har vi kommit fram till en överenskommelse som gör att en gång- och cykelväg kan komma till stånd. Det möjliggör att på ett trafiksäkert sätt kunna ta sig med cykel till och från Åkersberga, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Bred politisk enighet

Motortrafik kommer att vara förbjuden på denna väg och speciella grindar kommer att sättas upp som förhindrar otillåten motortrafik. Dessa är dock framkomliga för såväl cyklister som för gående.

Det råder en bred politisk enighet bland Kommunfullmäktiges partier om att detta är ett angeläget steg för att förbättra framkomlighet och tillgänglighet för cyklister och gående. Överenskommelsen innebär att ett avtal kommer att träffas mellan Österåkers kommun och fastighetsägarna.

En del av sträckan som den ser ut idag.

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
torsdag 28 juni 2018
Senast uppdaterad:
torsdag 28 juni 2018