Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Järnvägsparken ska få ett riktigt lyft – var med och tyck till!

Den anrika järnvägsparken i Åkersberga kommer under kommande år att få ett rejält lyft. Parken ska rustas upp med svepande perennplanteringar, praktfulla körsbärslundar, ett livfullt promenadstråk samt generösa ytor för folkliv, lek och aktivitet. Nu kan du vara med och föra fram hur just du skulle vilja att parken utvecklas!

Nordostkommunerna växer i en rasande fart. Detta medför att antalet resenärer med Roslagsbanan kommer att öka kraftigt. För att klara en ökad trafik under framtiden arbetar SL med att bredda spåren på Roslagsbanan och kommer därför under 2018 att bygga om Åkersberga station för att öka kapaciteten och förbättra säkerheten vid spårpassage för både biltrafik och gångtrafikanter.

Upprustningen av Åkersberga station medför att Järnvägsparken kommer att behöva smalnas av. För att kompensera för detta har kommunen beslutat att förlänga parken österut till den befintliga spårpassagen. Detta medför stora förändringar för parken, men innebär samtidigt en möjlighet att påverka parkens framtida utformning.

Läs mer om parkens historia och framtid lite längre ned på den här sidan.

Var med och tyck till – svara på vår enkät!

Den 12–13 juni genomförde Österåkers kommun medborgardialog kring hur Järnvägsparken ska användas och utvecklas.

Om du inte hade möjlighet att komma dit, kan du lämna dina synpunkter till oss genom att e-posta dem till trafik@osteraker.se senast den 30 juni 2018.

Enkät

Svara gärna på vår enkät om Järnvägsparkens utveckling.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Idéskiss

Se idéskissen här under i större formatPDF (pdf)

En idéskiss över Järnvägsparkens utveckling av Topia Landskapsarkitekter.

En idéskiss över Järnvägsparkens utveckling av Topia Landskapsarkitekter.

Järnvägsparken – en modern historia

Järnvägsparken är en av de enda bevarade platserna i centrala Åkersberga som påminner om stadens historia. Dess förvaltning är därför av yttersta vikt för att synliggöra Åkersbergas kulturhistoriska anknytning och identitet. Den har sedan dess invigning i början av 1900-talet varit det första mötet med Åkersberga för spårburna trafikanter. Parken välkomnar ortens invånare hem och visar upp Åkersberga för nyanlända besökare. 2002–2003 rustades parken upp av kommunen. Parkens innehåll och planteringar har sedan dess förvaltats och utvecklats i kommunal regi, men på det stora hela har parkens form och struktur varit oförändrad fram till dagens förändringar, något som kommer ske med hänsyn till platsens historiska värde.

Ska visa upp Åkersbergas bästa sidor

Visionen är att skapa en ståtlig fin park som visar upp Åkersbergas bästa sidor där lek och parkliv samsas med historia och lokalkultur. Besökaren kommer att kunna flanera längs med en generöst tilltagen ”boardwalk” kantad av praktfulla perennplanteringar och talrika körsbärsträd vars fylliga blomsterprakt kommer att bli en ögonfröjd för hela Åkersberga under vårblomningen.

Parken förses med ett entrétorg med utrymme för marknad, uppträdanden och matförsäljning. Flexibla aktivitetsytor med uttrycksfullt stötdämpande underlag ger möjlighet för dans, gymnastik och rörelselek. Denna kommer att övergå i en körsbärslund med varierat möblemang för umgänge, fika, solbad, läsning och vila. Centralt i parken skapas en fantasifull temalekplats som med snickarglädje och hantverksmässigt utförda lekobjekt visar upp Åkersbergas lokala historia. Målet är att berika Järnvägsparken med varierande vistelsevärden och skapa en upplevelserik park för alla åldrar.

En attraktiv och säker plats

Visionen är att Järnvägsparken ska bli en attraktiv och säker plats att vistas på för alla. Idag upplevs platsen av många som otrygg. Förbättringar av parkens trygghet är därför något som tas i särskild beaktning vid parkens utveckling. Väl genomtänkt belysning kommer att göra parken tilltalande även under vintrar och kvällar och bidra till att skapa en trivsam och trygg miljö. Upprustningen görs med klassiska och robusta material för att säkerställa att parken kan åldras med värdighet och förbli en tillgång för Åkersbergas invånare i många år framöver.

Viktigt samarbete med SL

Arbetet med parkens upprustning kommer att göras av kommunen tillsammans med externa konsulter. Ett tätt samarbete med SL och projektteamet bakom arbetet med stationens utveckling är en förutsättning för parkens framgång. Kommunen har därför återkommande avstämningar tillsammans med SL för bästa möjliga resultat skall kunna uppnås. Visionsarbetet med Järnvägsparken övergår i färdigställande av bygghandlingar till hösten 2018.

Åkersberga station öppnar för allmänheten under december 2018 och Järnvägsparken planeras öppnas upp för allmänheten under 2019.


Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Sakkunnig:
Gisela Holmgren
Publicerad:
måndag 4 juni 2018
Senast uppdaterad:
onsdag 16 januari 2019