Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vi är cyklist: Res hållbart, säkert och tryggt i Österåker

Österåkers kommuns ambition är att skapa goda förutsättningar för miljövänliga trafik­slag som gång, cykel och kollektivtrafik.

Vi är alla cyklister. Det är budskapet från 20 kommuner, varav Österåker är en, i en gemensam kampanj som pågår under veckorna 36-39. Kampanjen heter Viärcyklist och syftet är att på ett enkelt, varmt och humoristiskt sätt visa på vinsterna med att välja cykeln som färdmedel.

Enklare vardag

- Det handlar om hållbara transporter för en enklare vardag. Vi vill visa på möjligheterna med att åka kollektivt och att oftare välja cykeln i vardagen. Ett exempel är att vi anlägger cykelparkeringar som underlättar för föräldrar att cykla med sina barn till skolan och sedan ta kollektivtrafiken vidare till arbetet. Infartsparkeringar för bil är ett annat exempel, säger Anna Anderman, Väg- och trafikchef i Österåkers kommun.

Om Viärcyklist

Bakom Viärcyklist.se står ResSmart, som är en plattform för erfarenhetsutbyte, kunskapshöjning och samarbete kring arbetet med hållbara resor i Stockholms län. Idag består ResSmart av många kommuner i Stockholms län samt SLL (Trafikförvaltningen) och Regionala cykelkansliet.

På Viärcyklists kampanjsajt kan du läsa mer om kampanjen och även delta i en tävling där du kan vinna en elcykel.

Viärcyklist

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
tisdag 26 september 2017
Senast uppdaterad:
onsdag 21 mars 2018