Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

VA-plan på samråd

Mellan den 10 mars och 14 maj pågår samråd om förslag till vatten- och avloppsplan, VA-plan. Under samrådstiden finns möjlighet att ta del av handlingarna och lämna synpunkter.

Österåkers kommun har tillsammans med Roslagsvatten/Österåkersvatten upprättat ett förslag till VA-plan. Syftet med VA-planen är att skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar VA-försörjning för hela kommunen som bidrar till kommunens bebyggelseutveckling. Kommunen har ett ansvar för utbyggnaden av VA och det krävs långsiktig planering för att det ska kunna ske på ett strukturerat och ekonomiskt lämpligt sätt. VA-planen omfattar bland annat en gemensam utbyggnadsplan för den allmänna VA-anläggningen och en strategi för hanteringen av enskilda anläggningar.

VA-planens samrådshandlingar och information om hur du lämnar dina synpunkter hittar du här.

Redaktör:
Alexander Larsson

Publicerad:
fredag 10 mars 2017
Senast uppdaterad:
fredag 10 mars 2017