Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tyck till om framtidens Österåker!

Kommunen har som mål att växa till närmare 75 000 invånare 2040. Hur ska vi forma framtidens Österåker så att kommunen blir så attraktiv som möjligt? Och hur ska vi använda mark och vatten på ett hållbart sätt? Var med och påverka det reviderade förslaget den 17 november – 4 februari.

Översiktsplanen uttrycker kommunens viljeinriktning för framtiden. Den beskriver hur Österåker ska utvecklas till och med 2040 på ett hållbart sätt. Det handlar om hur vi bygger och utvecklar, hur vi skapar tillgång till grönområden och till vattnet. Det handlar om kultur och fritid, liksom om hur vi skapar förutsättningar för exempelvis arbetsplatser, förskolor, skolor och service.

Stad, skärgård och landsbygd

– Vi vill utveckla Österåker till en kommun med en levande landsbygd och skärgård och Åkersberga till en modern stad med småstadskaraktär. Till 2040 utvecklas levande stadsmiljöer med ett rikt utbud av arbetsplatser, handel, service, kultur och fritid, men även attraktiva närnaturområden och parker, säger Charlotte Hedlund, strategisk planeringschef i Österåkers kommun.

Hållbara transporter

Viktiga byggstenar är hållbara transporter såväl på land som till havs, med en effektiv kollektivtrafik där Roslagsbanan förlängs in till city. Många nya bostäder av olika typer ska byggas och arbetstillfällen skapas. Charlotte Hedlund ser ljust på framtiden.

– Österåker har allt, oavsett om du vill ta del av stadskvalitéer eller det mer orörda! Vi har fantastiska natur- och kulturvärden och de ska tillgängliggöras. Vi vill stärka vattenkontakten genom att bland annat koppla staden mot havet och utveckla skärgården. Det ska vara möjligt att bo och arbeta runt om i kommunen – i staden, i skärgården och på landsbygden.

Översiktsplanen på utställning

17 november till 4 februari ställs det reviderade förslaget till ny översiktsplan ut. Du kan ta del av förslaget på österåker.se, på Information Österåker i Åkersberga centrum eller vid någon av de aktiviteter som ordnas.

– Det är tillsammans som vi ska utveckla Österåker, så ta chansen att vara med och påverka hur kommunen ska utvecklas, säger Charlotte Hedlund.

Läs mer

Läs mer om vad som händer och om hur du kan tycka till. Här kan du också titta på den reviderade översiktsplanen:

österåker.se/österåker2040

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Charlotte Hedlund
Publicerad:
tisdag 14 november 2017
Senast uppdaterad:
måndag 27 november 2017