Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ta del av framtidens Österåker på Bomässan 2017

Bild som visar människor och en karta över Österåkers kommun

Lördagen den 21 oktober klockan 10-15 är det dags för Bomässan i Åkersberga centrum.

 

Österåkers kommun finns på plats för att berätta om allt ifrån aktuella utbyggnadsplaner, till solenergi, transporter och provtagning av grundvatten. Du träffar även politiker och medarbetare från samhällsbyggnadsförvaltningens olika verksamheter.

Österåker växer

I takt med att Österåker växer ökar också behovet av skolor, förskolor och platser för idrotts- och fritidsaktiviteter. Just nu byggs exempelvis en helt ny friidrottsarena vid Röllingby och Skärgårdsstadsskolan får en fullstor idrottshall, medan planering pågår för ett flertal nya skolor, förskolor och idrottsanläggningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen berättar om pågående och kommande projekt i kommunen.

Dessutom får du veta mer om pågående planarbeten i kommunen, såsom Kanalstaden, Näsängen och Åkersberga centrum.

Har du testat ditt vatten?

Hur kan du på egen hand ta prover på ditt brunnsvatten för att se om det innehåller förhöjda halter av hälsofarliga ämnen? Det berättar kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet mer om under mässan.

Vid en omfattande inventering av brunnar i kommunen under de två senaste åren har det visat sig att det finns flera områden med för höga halter av bly, arsenik, radon och uran i brunnsvattnet. De höga halterna beror troligen på att berggrunden läcker dessa ämnen till brunnarna. Du kan få råd om hur du kan ta prover på ditt brunnsvatten och få hjälp att bedöma resultatet hos miljö- och hälsoskyddsenheten. På plats på mässan kommer du att kunna hämta provtagningsflaskor.

Klimatsmart rådgivning

Kommunens energi- och klimatrådgivning finns också på plats på Bomässan. Det är en opartisk och kostnadsfri service som vänder sig till såväl privatpersoner och företag som till föreningar. Här kan du få råd om hur du kan minska din klimatpåverkan genom att till exempel minska elförbrukningen eller byta uppvärmningssystem.

På mässan finns även möjlighet att få en demonstration av Solkartan, en webbtjänst som lanserades av kommunen under förra året. Solkartan ger möjlighet att se hur mycket solstrålning som finns på just ditt tak och om det kan löna sig att installera solpaneler.

Framtidens transporter

På Bomässan har du även möjlighet att prata med väg- och trafikenheten, vars medarbetare är lite extra nyfikna på att veta mer om invånarnas resmönster och resvanor.

Inom ramen för det pågående arbetet med en transportstrategi för Österåkers kommun har ett antal utmaningar formulerats. Det handlar till exempel om att öka andelen resor med gång-, cykel- och kollektivtrafik, förbättra tillgängligheten och minska miljöpåverkan i transportsystemet.

Välkommen att träffa Österåkers kommun på Bomässan i Åkersberga centrum!

Redaktör:
trafik

Publicerad:
tisdag 17 oktober 2017
Senast uppdaterad:
tisdag 17 oktober 2017