Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Storsatsning på idrott

Planering pågår för en ny multihall för bollsport, gymnastik, löpning och dans vid Näsvägen. Illustration: WIN arkitekter

Planering pågår för en ny multihall för bollsport, gymnastik, löpning och dans vid Näsvägen. Illustration: WIN arkitekter

I september förra året togs det första spadtaget för en helt ny friidrottsarena intill Österåkers sportcentrum i Åkersberga. Österåkers kommun planerar just nu för ytterligare idrottshallar som ska tillgodose behovet hos en växande befolkning.

Grävskoporna går varma vid platsen för den kommande friidrottsanläggning i Åkersberga som ska ge ökade möjligheter för föreningar och skolor som vill bedriva idrottsverksamhet, samt för större cuper och tävlingar. Den får åtta löparbanor, fyra längdhoppsgropar, kastgrop, omklädningsrum, en stor läktare samt kafeteria och ska hålla SM-standard. Arenan beräknas stå färdig under hösten 2017. Läktare, omklädningsrum och kafé färdigställs några månader senare.

Samtidigt planeras för fler stora idrottssatsningar i Österåker. I den kommande utbyggnaden av Östra kanalstaden tar idrotten ordentlig plats. Den nya detaljplanen omfattar området söder om nuvarande Östra Kanalstaden som inkluderar Åkersberga IP. Här planeras för fler bostäder, båtplatser och en strandpromenad längs kanalen, samtidigt som fotbollen och tennisen kommer att finnas kvar i området.

Dessutom planeras för etablering av en skola här, med tillhörande idrottshall
som ska kunna användas av kommunens idrottsföreningar efter skoltid.
Detaljplanen beräknas preliminärt kunna antas under 2018.

Ny multihall

Planering pågår av en ny multihall för bollsport, gymnastik, löpning och dans vid Näsvägen, nära Åkers Runö. Detaljplanen beräknas vara klar under våren 2018. Hallen ska även rymma en stor läktare, kafé och andra ytor för umgänge. Ett omfattande markarbete krävs här och multihallen beräknas ta två till två och ett halvt år att bygga, efter godkänt bygglov.

Vid Skärgårdsstadsskolan byggs en fullstor hall, som ska stå klar för idrottsaktiviteter i december 2017. En fullstor idrottshall är även under planering i Fredsborgsområdet.
Dessutom har beslut fattats om att fotbollsplanen vid Margretelundsskolan ska få nytt konstgräs. Genom att återanvända det gamla konstgräset kommer ytterligare två befintliga grusplaner i kommunen få konstgräs. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2017.

I Sjökarby planeras för ett bolltält med konstgräs som ska möjliggöra träning
vintertid även här.

– Detta är en långsiktig, medveten satsning på idrotten i Österåker. Vi är en tillväxtkommun och invånarantalet växer stadigt, varför utbudet av hallar och planer måste svara upp mot de ökande behoven, säger Michaela Fletcher(M), Kommunstyrelsens ordförande.

Redaktör:
Catharina Rissel

Publicerad:
tisdag 7 mars 2017
Senast uppdaterad:
fredag 10 mars 2017