Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Sandsopningen kör igång

Sandsopningen påbörjas första veckan i april och ska vara klar på alla kommunala vägar senast den 1 maj om inget annat meddelas.

Sandsopning

Sandsopningen påbörjas första veckan i april (vecka 14).

Sandsopningen genomförs först inom område A och de centralare delarna av område E. Därefter sopas områden enligt rullande turordning:
Våren 2017 kommer i följd områden B, C, D, E och F
Våren 2018 kommer i följd områden C, D, E, F och B

 • Område A:
  Innefattar alla huvudvägen och torg etc. Järnvägsparken, gång- och cykelvägar utmed Åkers Kanal, mellan Röllingby och Solskiftet samt gångbanor och gång- och cykelvägar mellan Hackstavägen och centrum.
  Även alla parkeringar ligger inom område A.
 • Område B:
  Storhagen, Sjökarby,  Spånlöt och Skånsta.
 • Område C:
  Ekbacken, Åkerstorp och Smedby.
 • Område D:
  Söralid, Tallsättra, Bergsättra, Björksättra, Högsättra, Tråsättra och Margretelund.
 • Område E:
  Berga, Söra och Österskär.
 • Område F:
  Hagby, Säby, Åkers Runö, Runö Gård och Näs samt Roslagskulla och Ljusterö, gång- och cykelvägar utmed Svinningevägen.

Vem gör vad?

I Österåkers kommun finns det många olika väghållare och det kan ibland vara svårt att veta vem som sköter vad?

 • Kommunen: Peab Drift och Underhåll sköter kommunala gator, vägar och torg.
 • Vägförening, samfällighet & fastighetsägare: sköter sina vägar och områden.
 • Trafikverket: sköter väg 276 och huvudvägar på Ljusterö. De sköter även Svinningevägen, Össebyvägen och Rydbovägen, där det är delad skötsel med kommunen.
 • Armada: Sköter skolor och skolområden, samt sina bostadsområden.

Fastighetsägarens ansvar

För att sandsopningen ska fungera bra, kan du hjälpa till genom att:

 • Beskära buskar och träd — grenar som hänger ut över gatan eller trottoaren på en höjd lägre än 4,5 meter är ett hinder för sandsopningsfordonen.
 • Parkera bilen så att fordonen kommer fram.
 • Håll gångbanan fri från bl a soptunnor.
 • Tänk på parkeringsreglerna. Finns ingen skyltning gäller parkering i max ett dygn.  

Felanmälan

Upplever du att finns partier och vägavsnitt som behöver åtgärdas mer, så är era synpunkter värdefulla.
Anmäl gärna fel du upptäckt via vår e-tjänst: Gör felanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
onsdag 5 april 2017
Senast uppdaterad:
onsdag 5 april 2017