Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Samråd om ny översiktsplan

Ritad karta

Från 10 mars till 14 maj pågår samråd om förslaget till ny översiktsplan för Österåkers kommun 2040. Då samlar kommunen in synpunkter på översiktsplanen.

Österåkers kommun växer i snabb takt och har som vision att vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, där översiktsplanen ska visa vägen för planering av den fysiska miljön. Planen är strategisk och beskriver kommunens avsikter i fråga om mark- och vattenanvändning, bebyggelseutveckling, riksintressen och allmänna intressen i övrigt.  

Under samrådstiden samlar kommunen in synpunkter på översiktsplanen. Alla är välkomna att tycka till, antingen genom att skriva till oss, träffa oss på vår turné eller rita direkt på den karta som finns på översiktsplanens webbsida.

Besök översiktsplanens webbsida för att läsa mer om planförslaget, se turnéschemat och lämna dina synpunkter!

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
fredag 10 mars 2017
Senast uppdaterad:
fredag 10 mars 2017