Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Samråd för detaljplan för Säbydepån och vattenverksamhet för ny bro

Ett detaljplaneförslag för Säbydepån har upprättats och är på samråd mellan 17 maj - 19 juni 2017. Under samma tid pågår även samråd för vattenverksamhet för en ny bro som föreslås ersätta den befintliga Säbybron.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av befintlig bussdepå inom fastigheterna Säby 2:25-26 vid Sandkilsvägen. Sandkilsvägens korsning med Sockenvägen stängs och en ny vägdragning söderut från depån till Korsgärdesvägen föreslås fungera som in- och utfart för busstrafiken.

Den nya detaljplanen omfattar även anläggande av en ny bro över Åkers kanal. Både utrivning av den gamla bron och anläggandet av den nya utgör vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för vilket Österåkers kommun avser att ansöka om tillstånd från mark­ och miljödomstolen.

Läs mer om planförslaget här.

Redaktör:
Alexander Larsson

Publicerad:
onsdag 17 maj 2017
Senast uppdaterad:
onsdag 17 maj 2017