Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Så här blir du av med soporna

Från den 26 juni och fram till 1 september hämtas dina hushållssopor varje vecka i Österåkers kommun. Men vem ansvarar för vilka sopor egentligen? Här reder vi ut hur sophanteringen går till.

Roslagsvatten är det kommunala bolag som ansvarar för avfall och återvinning i Österåkers kommun. Roslagsvatten hämtar sopor, hushållsavfall samt latrin, slam och fett. Företaget Renonorden anlitas av Roslagsvatten för att hämta hushållssoporna.

Roslagsvatten tar även fram förslag till avfallsplaner, avfallstaxa och avfallsföreskrifter i samråd med kommunen. I din avgift till Roslagsvatten ingår både hämtning av soppåsarna och möjlighet att lämna sopor på Brännbackens återvinningscentral.

Brännbacken återvinningscentral

Vid Brännbackens återvinningscentral kan du som privatperson kostnadsfritt lämna grovavfall, farligt avfall, elavfall, vitvaror med mera. Här finns också en återvinningsstation där tidningar och förpackningar kan lämnas. Mer information samt öppettider​ finns på Roslagsvatten webbplats roslagsvatten.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matavfall

Om du vill göra en insats för miljön och inte har egen kompost kan du slänga matrester i särskilda papperspåsar som du sedan lägger i ett separat brunt sopkärl. Kontakta Roslagsvattens kundservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om du vill börja sortera ditt matavfall på det sättet. Ska du börja kompostera, lämnar du in en anmälan om det till miljö- och hälsoskyddsenheten i Österåkers kommun, 08-540 813 00 eller e-post: miljoskydd@osteraker.se

Sophämtning i skärgården

För dig som bor i skärgården finns flera abonnemang att välja bland beroende på hur ofta du vistas på din fastighet och om du väljer att kompostera. Mer information finns på roslagsvatten.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Roslagsvatten har ställt ut så kallade sopmajor för återvinning av färgat och ofärgat glas och tidningar. Du hittar sopmajornas placering på roslagsvatten.se.

Trädgårdskompost

I en trädgårdskompost kan du lägga löv, gräsklipp, delade grenar och vegetabiliskt köksavfall. Kompostmaterialet bryts ner snabbare om det läggs i en behållare och om avfallet är sönderdelat. Komposten drar till sig exempelvis maskar och gråsuggor som tillsammans med mikroorganismer och svampar ser till att nedbrytningen går ännu snabbare. Du behöver inte anmäla till kommunen om du bara komposterar trädgårdsavfall, men tänk på att komposten inte får medföra besvär som till exempel skadedjur eller dålig lukt.

Trädgårdsavfall

För villaägare med mycket trädgårdsavfall, finns möjligheten att välja ett extra abonnemang för trädgårdsavfall hos Roslagsvatten. Under perioden april till mitten av november kan du få ditt trädgårdsavfall hämtat varannan vecka. Du väljer om du vill ha 8 eller 17 hämtningar per år. Under vintern ställer du undan tunnan. Information om vilka veckor hämtningen sker finns på roslagsvatten.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Abonnemang

Som abonnent kan du välja mellan olika abonnemang. Din avgift består av en rörlig del och en fast del. Den rörliga delen påverkas av hur ofta du ställer fram ditt kärl för tömning. Den fasta delen är en grundavgift som alla hushåll betalar. Ditt kärl har en egen kod som sopbilen läser av i samband med tömning.

FTI sköter återvinningsstationerna

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, sköter återvinningsstationerna där du kan lämna dina förpackningar och tidningar. För att hitta din närmaste återvinningsstation och se när den senast tömdes och städades, eller för att felanmäla en överfylld eller stökig återvinningsplats, besök FTI:s webbplats ftiab.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information:

Du hittar mer information om avfall och återvinning på roslagsvatten.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Vänd dig till Roslagsvatten med alla frågor som har med avfallshantering att göra. Till Österåkers kommun vänder du dig om du vill anmäla mat- eller latrinkompost, anmäla installation av annan toalett än vattentoalett (innan vattentoalett installeras där det inte är kommunalt avlopp ska ansökan lämnas), eget omhändertagande av slam eller förlängt slamsugningsintervall. 08-540 813 00 eller e-post miljoskydd@osteraker.se

För frågor om återvinningsstationerna där du kan lämna tidningar och förpackningar, kontakta FTI, 08-566 144 00, ftiab.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Catharina Rissel

Publicerad:
torsdag 22 juni 2017
Senast uppdaterad:
torsdag 22 juni 2017