Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Restaurering av blåstång

Stockholm universitet påbörjar ett projekt gällande återetablering av blåstång på tio platser i Trälhavet. Syftet med projektet är att utreda vad som krävs för att kunna återetablera blåstång på platser där arten funnits men försvunnit.

Projektbeskrivning

Testet innebär att vi under slutet av maj sätter ut 10 små försöksenheter i Trälhavet som sedan samlas in i oktober för avläsning. En enhet består av ett flöte, lite rep och två tegelstenar. Dessa placeras ut på cirka 1,5-2 meters djup. Flötet når inte ytan. Intill dessa sätts även ett separat flöte som fästs i egen bojsten och som syns på ytan. Den har en informationslapp om experimentet och kontaktuppgifter för eventuella nyfikna förbipasserande.

Mer information och bilder finns på www.tangbloggen.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bakgrund till projektet

Blåstång (Fucus vesiculosus) beskrivs ofta som Östersjöns skog. Arten är en grundsten (foundation species) i Östersjöns artfattiga ekosystem. Blåstången är den vanligaste långlivade, fleråriga brunalgen i Östersjön. Den kan bli meterhög och skapar därmed habitat (livsmiljöer) med strukturer som finns året runt. Blåstångshabitatet fungerar både som boplats och skydd för många fiskarter och som föda till många av Östersjöns ryggradslösa djurarter.

Blåstång växer längs hela den svenska kusten upp till strax söder om Umeå där salthalten blir för låg. Den återfinns på hårda bottnar (häll, block, sten) från ytan ner till 8-10 meters djup vid gynnsamma ljusförhållanden. Fortplantningen sker under sommarhalvåret. Befruktningen sker i fria vattenmassan där ägg och spermier släpps ut från hon- och hanplantornas förökningstoppar. De befruktade äggen sjunker till botten där de fäster mot underlaget och nya generationer av tångruskor växer till.

Övergödning, utsläpp av föroreningar eller annan mänsklig påverkan har lett till att blåstångssamhället har utarmats eller helt försvunnit från platser där det tidigare frodats. Det kan ta lång tid för dessa utarmade/försvunna tångsamhällen att återhämta sig trots förbättrade miljöförhållanden under de senaste 5-20 åren.

Ett antal in-/återplanteringsförsök av blåstång har genomförts i områden där arten tidigare förekommit. Men det finns inga helt lyckade restaureringsförsök av blåstång. Orsaken till att de inte lyckats är ofta att en fullständig analys av förutsättningarna, både abiotiska (till exempel salthalt, föroreningar och sedimentation) och biotiska (exempelvis betarsamhället, det vill säga arter som betar alger från tången), för en lyckad överlevnad av blåstång i området där inplanteringen gjorts inte genomförts innan.

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
onsdag 31 maj 2017
Senast uppdaterad:
onsdag 7 juni 2017