Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåkers kommun skapar ny ö

Vid en nyligen genomförd kontrollräkning har det framkommit att Österåkers skärgård består av 1099 och inte 1100 öar som Österåkers kommun tidigare kommunicerat. Kommunledningen har beslutat sig för att göra en snabb korrigering av problemet genom att skapa en konstgjord ö.

Det var vid en detaljerad inventering av skärgårdsöarna som två oberoende experter i två separata utredningar kom fram till att antalet öar i kommunen uppgick till 1099.

– Detta är naturligtvis inte helt tillfredsställande då kommunens kommunikation hela tiden utgått från 1 100 öar. Det handlar nu om att hitta en lösning för att upprätthålla förtroendet för Österåkers skärgård som turistmål, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Förslaget är att skapa en konstgjord ö och planeringen utgår från att sten-, kross- och jordmassor från markberedningsprocesser i olika exploateringar i kommunen används. Ön planeras bli i storleksordningen 2-3 hektar och med största sannolikhet placeras som ett nytt landmärke mellan Långholmen och Ljusterö färjeläge i Furusundsleden.

– Platsen är vald med utgångspunkt från tillgänglighet, både visuellt och fysiskt. Den kommer bland annat vara tillgänglig via turbåt från Ljusterösidan och fullt synlig från färjan, fortsätter Michaela Fletcher.

Temapark och museum

Ön ska också levandegöras med olika former av aktiviteter. En temapark och ett museum står högt upp på prioriteringslistan.

– Vår ambition är att tillgängliggöra ön och ha ett inkluderande utbud för olika intresseinriktningar, säger Mathias Lindow, (L), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Kostnaden beräknas till 200 miljoner kronor och kommer tas i Kommunstyrelsens ram under posten ”oförutsedda utgifter”. Ön beräknas stå klar första april 2020.

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
lördag 1 april 2017
Senast uppdaterad:
lördag 1 april 2017