Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåkers kommun medfinansierar breddning av väg 276

Breddningen av väg 276 görs mellan Margretelundsvägen och Söralidsvägen.

Nu ska flaskhalsen på väg 276 genom centrala Åkersberga byggas bort. Österåkers kommun går in som medfinansiär av en breddning av vägen. Det beslutades av Kommunfullmäktige den 19 juni.

Det är Trafikverket som ansvarar för väg 276 genom Åkersberga. Vägen är hårt belastad, framför allt under högtrafik. Under åren 2010-2016 har ett projekt med olika så kallade trimningsåtgärder genomförts för att förbättra framkomligheten. Exempelvis har dubbla körfält införts på vissa sträckor.

Nu har Österåkers kommun arbetat fram ett avtal med Trafikverket för att möjliggöra dubbla körfiler även på sträckan Margretelundsvägen-Söralidsvägen. Just den sträckan är en flaskhals för trafiken genom Åkersberga, vilket också har uppmärksammats i olika trafikstudier. Trafikverket har inte prioriterat detta och därför har Österåkers kommun beslutat om att gå in och medfinansiera projektet.

- Det känns mycket positivt att vi nu tar ett stort steg för att åstadkomma dubbla körfält även på denna mycket trafikbelastade del av väg 276. Det kommer att ge avsevärt bättre flöde när det står klart, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Trafikverket ansvarar för drift

Nu ska projekteringshandlingar tas fram och Trafikverket ska pröva om åtgärden är av en typ som kräver vägplan eller inte. Prövningen görs av Trafikverket eftersom väg 276 är en statlig väg. Det går fortare att genomföra breddningen om det inte krävs en vägplan. Trafikverket kommer att vara byggherre och ansvarig för den framtida driften av vägen.

Avtalet omfattar en total kostnad om 29 miljoner kronor.

- Den höga samhällsnyttan motiverar att Österåkers kommun går in och gör en medfinansiering på en annars statlig väg. Med detta byggs en flaskhals bort, vilket ger ekonomiska och miljömässiga vinster och en bättre livskvalitet. Därför bör arbetet utföras så snart det är möjligt, säger Michaela Fletcher.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Anna Anderman
Publicerad:
tisdag 20 juni 2017
Senast uppdaterad:
tisdag 20 juni 2017