Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Nytt promenadstråk på bryggorna längs kanalen söder om Båthamnsvägen

Österåkers kommun fortsätter arbetet med att tillgängliggöra stadspark Åkers kanal. Just nu pågår upprustningsarbeten söder om Båthamnsvägen. Sly och buskar röjs bort kring bryggorna längs med kanalen för att skapa en öppen och trygg plats och en vacker, ny promenadslinga för alla Österåkersbor.

De upprustnings- och naturvårdsarbeten som görs vid kanalen söder om Båthamnsvägen syftar till att öka tillgängligheten och tryggheten i området. Sträckan som kommunen jobbar med just nu är markerad i rött i kartan.

- Vi har i år haft problem med stölder av båtar och båtmotorer i kanalen. Genom att öppna upp området och göra det trevligare för allmänheten att promenera här, så ökar tryggheten och det blir mindre intressant för brottslingar att vistas i området, säger Per Bergwall, parkingenjör i Österåkers kommun.

Kommunen har röjt undan all den vass, sly och buskar som tidigare växte ända ut över bryggorna.

- Vi såg en möjlighet att få fram de fina vitstammiga björkarna som växer här och skapa en öppen, vacker och trygg miljö.

Sittplatser placeras ut

- Vi gör parkpromenaden vackrare och trevligare och synliggör karaktärsfulla träd. Belysningen förbättras för att ge en vacker och trygg kvällspromenad. Vi sätter också ut parksoffor och picknickmöbler, säger Gisela Holmgren, landskapsarkitekt i Österåkers kommun.

Lena Brodin är trygghetssamordnare i Österåkers kommun. Grannsamverkan, båtsamverkan och ö-samverkan är några av de frågor som hon arbetar med.

- Det pågår ett projekt för att minska båtstölder i kommunen. Det är jättebra att vi kan hjälpas åt på det här viset, säger Lena Brodin.

Karta

De röda markeringarna visar promenadvägen längs kanalen söder om Båthamnsvägen.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Publicerad:
fredag 10 november 2017
Senast uppdaterad:
fredag 10 november 2017