Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

I november lyser solen i Österåker blå

Solen i rondellen vid väg 276/Rallarvägen lyser blå i november

I oktober sken solen i rondellen vid väg 276/Rallarvägen i Åkersberga rosa för att uppmärksamma Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. Under november skiftar solen färg till blå för att uppmärksamma kampen mot prostatacancer - men också Världsdiabetesdagen, som infaller den 14 november.

Blå bandet är en internationell symbol för kampen mot prostatacancer. I Sverige bedrivs arbetet av Prostatacancerförbundet, en riksorganisation med regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer. 

Den 14 november uppmärksammas Världsdiabetesdagen runt om i världen. Världsdiabetesdagen är en FN-dag som sätter fokus på alla de miljoner människor som lever med, eller riskerar att insjukna i, diabetes. Symbolen för dagen är en blå ring. Forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar uppmärksammas särskilt och kan exempelvis stöttas via Barndiabetesfonden. 

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
torsdag 2 november 2017
Senast uppdaterad:
fredag 3 november 2017