Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Idrotten tar plats i Östra Kanalstaden

En allra första idéskiss har tagits fram för att säkerställa att alla önskade funktioner kommer att få plats inom området. När detaljplanen är klart kommer kartan att se helt annorlunda ut. Klicka här för att se kartan i sin helhetöppnas i nytt fönster.
 

En ny detaljplan ska tas fram för fortsättningen av Östra Kanalstaden och skapa utrymme för nya bostäder, en helt ny skola, och inte minst – idrott!

Den nya detaljplanen omfattar området söder om nuvarande Östra Kanalstaden med Åkersberga IP i norr. Området avgränsas av Åkers Kanal i väster och Österskärsvägen och Generalsvägen i öster.

Tanken är att fortsätta den stadsmässiga utvecklingen av Östra Kanalstaden med bostäder, båtplatser och strandpromenad längs med kanalen. Eventuellt kommer även en gång- och cykelbro att kunna byggas över till Västra Kanalstaden på andra sidan Åkers Kanal.

En förhoppning är att på området kunna bygga en helt ny skola, möjligen för Internationella Engelska Skolan som ansökt om att få starta en F-9 skola i kommunen med start tidigast 2019. Till skolan planeras en fullstor idrottshall som kommer vara tillgänglig för kommunens idrottsföreningar efter skoltid.

Utrymme kommer finnas även fortsättningsvis för den fotboll och tennis som utövas där idag. Antalet fotbollsplaner ska till och med ökas. Dessutom är det beslutat att bygga ett bolltält på annan plats i kommunen samt att skapa ytterligare konstgräsplaner vid Margretelundsskolan. Friidrotten kommer att flytta till den nya friidrottsarenas med SM-standard som just nu byggs vid Österåkers Sportcentrum.

– Vi är i behov av fler skolor i kommunen, samtidigt som Åkersberga IP behöver en upprustning. Att då kunna slå två flugor i en smäll och åstadkomma en lösning som är till gagn för alla ser jag som mycket positivt, säger Michaela Fletcher (M) Kommunstyrelsens ordförande.

När detaljplanen tas fram kommer flera aspekter att utredas som storlek och läge för skolan; läge och funktioner för idrott; möjlig stadsmässig bebyggelseutveckling, utveckling av strandpromenad och båtplatser; trafik, säkra skolvägar och eventuell bro. Utredning kommer också göras av marknivå, geoteknik, strandskydd, dagvatten, med mera.

Arbetet med att ta fram ny detaljplan kommer att inledas 2017 och beräknas preliminärt kunna antas 2018.

Redaktör:
Helena Cronberg

Publicerad:
måndag 6 februari 2017
Senast uppdaterad:
måndag 6 februari 2017