Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ha uppsikt över din hund

Våren är snart här och vi vill påminna om att du under tiden 1 mars till 20 augusti måste hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Djurlivet är nu extra känsligt och risken finns att en lösspringande hund ställer till skada. 

Vilka krav som faller på dig som hundägare regleras i lagen om tillsyn över hundar och katter där det framgår att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

Naturvårdsverkets tolkning av lagen är att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa under tiden 1 mars till 20 augusti. I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel. Ordet ”kopplingstvång” eller ”koppeltvång” finns däremot inte i lagstiftningen, förutom i rennäringslagen som i vissa fall kräver att hundar hålls i band eller instängda.

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
fredag 24 februari 2017
Senast uppdaterad:
fredag 24 februari 2017