Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Hastighetssänkande åtgärd vid Luffarbacken

Under höstlovsveckan påbörjas ett arbete för att göra en hastighetssänkande åtgärd och ett säkrare övergångsställe in mot Luffarbacken.

Övergångsstället längs med Margretelundsvägen in mot Luffarbacken kommer att bli upphöjt och även belysas. På platsen kommer det bland annat att utföras schaktning, nyasfaltering och viss justering av den befintliga vägen. 

Arbetet påbörja sista veckan i oktober, det vill säga höstlovsveckan. Eftersom arbetet troligen fortsätter veckan därpå, när skolan startat igen, så ber vi er att om det finns möjlighet, gå eller cykla när ni lämnar och hämtar era barn vid skolan och förskolan. Det kommer att underlätta trafiksituationen, då det kommer att vara begränsad framkomlighet med ett körfält öppet, under byggtiden.

Det är kommunens entreprenör Peab, som utför arbetet.

Kontakta oss på Väg- och trafikenheten om ni har några frågor.
E-post: trafik@osteraker.se

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
torsdag 31 augusti 2017
Senast uppdaterad:
måndag 4 september 2017