Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Felparkerade bilar vid Kulla vägskäl en trafikfara

Felparkerade bilar kan utgöra en trafikfara.

Infartsparkeringen vid Kulla vägskäl är välanvänd och ofta fullt utnyttjad. Men när bilar parkeras felaktigt kan det leda till att andra inte kommer in eller ut med sina bilar och att sikten begränsas på ett trafikfarligt vis.

Risken med felparkerade bilar är att sikten riskerar att bli väldigt begränsad. Det medför att det inte är trafiksäkert för vare sig bussar eller bilar att svänga ut i riktning mot Åkersberga. De felparkerade bilarna skymmer även sikten vid utfart till Vaxholmsvägen, eftersom man inte ser om ett fordon kommer från Svinningehållet.

Kommunen och de förordnade parkeringsövervakarna kommer därför, för allas säkerhet, att regelbundet titta till platsen och parkeringsanmärkningar kan utfärdas för de fordon som står fel.

Var kan jag parkera om den här infartsparkeringen är helt full?

Vid Rydbo station finns parkeringsplats där kan man ta linje 28R mot Danderyds sjukhus, alternativt gå cirka 1,4 kilometer till Vaxholmsvägen och hållplatsen Östra Ryds kyrka där linje 670/680 går.

Varför kan infartsparkeringen inte göras större?

Det är Österåkers kommun som arrenderar marken av en privat markägare. I dagsläget finns inte möjlighet att arrendera en större yta än vad som finns idag. En annan aspekt är de fornlämningar i olika omfattning som finns runt parkeringen.

Vilka planer har kommunen för fler infartsparkeringar i närområdet?

På raksträckan mellan Svinninge handel och Nantesvägen ser Österåkers kommun tillsammans med Arriva över möjligheten att anlägga en parkeringsplats och busshållplatser för att möjliggöra ett enkelt byte från bil till buss.

Vilka planer har Trafikverket för Kulla vägskäl?

Vaxholmsvägen, det vill säga väg 274, är en regional väg som hanteras av Trafikverket. I dag finns inga utbyggnadsplaner för parkeringen. Däremot finns ett projekt hos Trafikverket som bland annat kommer att innebära förbättrad trafiksäkerhet för exempelvis pendlare som byter buss vid Kulla vägskäl. Trafikverket ska i samma projekt anlägga resterande del av cykelväg på Svinningevägen för att ansluta till den del som kommunen redan har färdigställt. Mer om Trafikverkets projekt.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
torsdag 12 oktober 2017
Senast uppdaterad:
torsdag 12 oktober 2017