Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Fasta cykelräknare installeras

Kommunen har beställt två stycken fasta cykelräknarstationer. Syftet är att få bättre underlag som grund för beslut inom investering och drift av gång- och cykelnätet.

Cykelräknarna kommer att placeras både centralt och perifert, för att samla en bild av både lokala och regionala cykelresor. Cykelräknarna kommer ge kontinuerlig information om antalet cyklister som passerar stationen och i vilken riktning de färdas. Dessa cykelräknare är de första av flera som kommunen har för avsikt att installera, för att kunna skapa en mer komplett bild av antalet cykelresor som sker inom kommunens gränser.

De två första räknarna tros vara på plats innan sommaren är slut.

Tillsammans med portabla cykelräknare som kommunen redan använder kommer de nya ligga till grund för beslut om vägvisning, utbyggnad och andra mer strategiska beslut som vilka cykelvägar som ska vara del av ett huvudstråk genom kommunen.

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
onsdag 17 maj 2017
Senast uppdaterad:
torsdag 20 juli 2017