Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Detaljplan för Näsängens etapp 1 på granskning

Ett detaljplaneförslag för Näsängen etapp 1 har upprättats och är ställs ut på granskning under tiden 23 januari - 20 februari 2017.

Syftet med detaljplanen är att utveckla området Näsängen, som en del i den stadsmässiga utvecklingen av Kanalstaden – Näsängen – Täljöviken. Med planen ges möjligheter till en hållbar stadsutveckling med såväl bostäder, lokala verksamheter och service. Planförslaget innehåller ca 1 400 nya bostäder och ca 15 000 kvm lokaler i varierad bebyggelse med småstadskaraktär samt allmänna gator och torg och parker.

Läs mer om planförslaget här.

Redaktör:
Alexander Larsson

Publicerad:
måndag 23 januari 2017
Senast uppdaterad:
måndag 23 januari 2017