Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Dags att ta fram cykeln!

Ett säkert vårtecken är när sandsopningen har satt igång på kommunens gång- och cykelvägar. Förutom de hjältar som cyklat under vintern så passar många andra nu även på att ta fram cykeln ur förrådet.

Sandsopningen började redan första veckan i april, så nu kör vi på för fullt för att få bort allt grus från våra cykelvägar. Vi passar även på att rensa bland skrotcyklar på kommunens cykelparkeringar och framför allt vid stationsområdet.

Nya och utbyggda cykelparkeringar

Under 2016 arbetade kommunen med att bygga ut cykelparkeringar vid viktiga kollektivtrafikpunkter. Bland annat byggdes cykelparkeringar vid Stationsvägen, Solskiftets busshållplats, Centralvägen/Smedbyvägen busshållplats, vid Åkerstorps centrum och vid Högbacka busshållplats. Vid de två sistnämnda har det även placerats ut cykelpumpar.

Detta arbete fortsätter även under 2017. Vi planerar bland annat att bygga ut cykelparkeringar vid ett par busshållplatser till längs Tråsättravägen och vid den nya cykelvägen utmed Sjökarbyvägen. Tillsammans med SL ser vi även över att bygga ut cykelparkeringarna vid Tunagårds station och Rydbo station under året.

Fortsatt förbättring av cykelnätet

Arbetet med att förbättra cykelnätet i kommunen fortsätter. Bland annat byggs ny gång- och cykelväg längs Sjökarbyvägen från väg 276, samt detaljplan och projektering för fortsättning av gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen.

Kommunen har även fått i uppdrag att bygga en mountainbikebana som vi nu ser över en placering av.

Drift- och underhållsarbeten

Vi fortsätter det kontinuerliga arbetet med drift och underhåll av våra cykelvägar genom att lägga ny beläggning, vägmålning, förbättra och byta ut gammal belysning längs vissa cykelvägar. Även buskage som hänger ut över cykelvägarna kommer att rensas och ses över. Cykelvägvisning för att hitta lättare i kommunen har satts ut under 2016 och arbetet fortsätter under 2017.

Cykel- och trafiksäkerhetsutbildning

Under 2017 erbjuder vi samtliga klasser i årskurs fyra i Österåkers kommun att delta i en Cykel- och trafiksäkerhetsutbildning. Vi vill att barn redan i tidig ålder ska förstå vikten av trafiksäkerhet, men även nyttan och hur kul det kan vara att använda cykeln.

Vi hoppas på en härlig vår och sommar med mycket sol. Ta hand om och respektera varandra i trafiken!

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
torsdag 6 april 2017
Senast uppdaterad:
onsdag 12 april 2017