Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Arbeten med övergångsställen Bergavägen-Skolvägen

I slutet av september påbörjas ett arbete med att tillgänglighetsanpassa övergångsställena vid korsningen Bergavägen-Skolvägen.

Det är fyra övergångsställen som ska tillgänglighetsanpassas vid korsningen. Arbetet innefattar markarbeten, plattläggning, fräsning, nyasfaltering, justering av befintlig väg med mera.

Kommunens entreprenör Peab påbörjar arbetet under slutet av september och det förväntas ta cirka 2-3 veckor att färdigställa arbetet. Under byggtiden kommer det att vara begränsad framkomlighet i korsningen.

Har ni några frågor, kontakta gärna Väg- och trafikenheten!
E-post: trafik@osteraker.se

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
fredag 15 september 2017
Senast uppdaterad:
måndag 25 september 2017