Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Arbeten för nya Säbybron

Säbybron går över Åkers kanal på Sockenvägen i Åkersberga (inringad).

Under den 19-20 juni samt den 26 och 30 juni, kommer arbeten att pågå vid den nya Säbybron, som kan innebära begränsad framkomlighet för trafiken.

Österåkers kommun i samarbete med Structor kommer borra för geotekniska undersökningar inför projektering av den nya Säbybron, Sockenvägens bro över Åkers kanal.

Arbetena kommer att utföras den 19-20 juni samt den 26 juni och den 30 juni.

Detta kommer att innebära begränsad framkomlighet för trafik som passerar. Vi arbetar för att minimera störningar och ber passerande fordon att visa hänsyn till personal som arbetar på platsen.

Kör lugnt och visa hänsyn! 

Ingår i detaljplan för Säbydepån

Arbetet med den nya bron ingår i detaljplanen för Säbydepån. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av befintlig depåverksamhet för bussar vid Sandkilsvägen. Planen föreslås även möjliggöra nya trafiklösningar i form av en ny dragning av Sandkilsvägen söderut till Korsgärdesvägen samt anläggande av en ny bro vid Åkers kanal.

Mer om detaljplan för Säbydepån

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
måndag 19 juni 2017
Senast uppdaterad:
måndag 19 juni 2017