Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Arbete för ökad tillgänglighet vid Österåkers sportcentrum

Förslagsskiss för ökad tillgänglighet vid Österåkers sportcentrum

Arbetet med den nya friidrottsanläggningen intill Österåkers sportcentrum har medfört att parkeringsplatserna vid sportcentrum minskat. Österåkers kommun arbetar aktivt för att förbättra situationen.

Många besöker Österåkers sportcentrum, särskilt under kvällar och helger då det kan vara svårt att hitta en parkeringsplats här. Vid Alceahusets parkering finns möjlighet att parkera bilen. Skyltar vid sportcentrum som hänvisar till den parkeringen ska sättas upp.

För att öka säkerheten för gångtrafikanter till och från Österåkers sporthall ses just nu ett förslag igenom som innebär att en ny, avskild gång- och cykelväg med belysning anläggs från Hackstavägen, förbi modulbostäderna till uppfarten vid Österåkers sportcentrum. Ett annat alternativ är en gångväg över gräsytan intill.

Vägen kan avskiljas med exempelvis stängsel och öka säkerheten hela vägen upp till entrén, eftersom gångtrafikanterna inte behöver gå förbi in- och utfarten till parkeringen där många bilar är i omlopp. Den befintliga gångbanan som endast går till parkeringen skulle då stängas av.

Planerade åtgärder ska genomföras under våren, mer information kommer

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
fredag 10 mars 2017
Senast uppdaterad:
fredag 10 mars 2017