Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vägutbyggnad i Fredsborg

Etapp två av vägutbyggnad för kommande bostäder i Fredsborg påbörjas.

Kommunen har handlat upp MR Entreprenad AB för deletapp två av vägutbyggnaden för kommande bostäder, som skall byggas inom detaljplan Fredsborg.
Den kommunala utbyggnaden består av att anlägga ny lokalgata Husbyvägen, vatten- och avloppsledningar, belyst gång- och cykelväg.

I kommande etapp kommer en lekplats anläggas inom området. Det är JM som bygger bostäder i Fredsborg, inflyttning pågår etappvis.

Vid frågor kontakta Väg- och trafikenheten

Redaktör:
trafik

Publicerad:
tisdag 15 november 2016
Senast uppdaterad:
tisdag 15 november 2016