Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tillgänglighetsanpassning på Skolvägen

Österåkers kommun kommer att göra flera tillgänglighetsanpassningar längs Skolvägen. Arbetena påbörjas första veckan i oktober. 

Vid tillgänglighetsanpassningarna kommer det bland annat att anläggas ett helt nytt övergångsställe. Även en del av de befintliga övergångsställena kommer att  göras om och anpassas. Arbetet innebär även att det blir en hel gångbana mot busshållplatsen, den blir mer tydliggjord och utan hinder för de gående. Det innebär att det sätts en ny sänkt kantsten mot in- och utfarter istället för att som tidigare låta in- och utfartsvägen gå genom gångbanan.

Arbetet beräknas pågå under 3-4 veckor. Under den tiden kan delar av gatan och gångbanorna stängas av tillfälligt.

Redaktör:
trafik

Publicerad:
onsdag 5 oktober 2016
Senast uppdaterad:
torsdag 6 oktober 2016