Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Snökaos i trafiken

Med anledning av de stora mängder snö som fallit i morse har snöröjningen behövt frångå vanliga rutiner och prioritera kollektivtrafiken. Nu kör alla maskiner åter sina ordinarie rutter och en extramaskin har tagits in för att underlätta arbetet.

Fram till klockan 04.00 i morse hade det kommit två centimeter snö, därefter kom resterande snömängder på kort tid, 10-20 centimeter. Det har orsakat problem i trafiken och gjort att plogning av vägar och gator där kollektivtrafiken kör har prioriterats med alla maskiner.

Eftersom olika maskiner används och det råder stora hastighetsskillnader på huvudgator och gång- och cykelgator är det svårt och ineffektivt att synka plogning för dessa områden även om det skulle vara önskvärt.

Målet är att gator och gång- och cykelväg ska vara framkomliga och säkra för både fordon och gående. Gång- och cykelvägar, samt vägar med mycket trafik prioriteras. Inom kategorin huvudgator snöröjs gator och vägar med busstrafik först. Snöröjning av gång- och cykelvägar utgår från stationsområdet och torget i centrum. I andra områden prioriteras skolor och busshållplatser till exempel.

Det här är bland säsongens första snöröjningsinsatser och det kan ta ett par gånger innan alla rutter och eventuellt nya förare är inkörda och rutinerna sitter.

Efter morgonens stora snöfall kör nu alla maskiner åter sina ordinarie rutter plus en extramaskin som tagits in. De kör på fram till kvällen och sen fortsätter de i natt igen efter några timmars sömn. Tanken är att allt ska vara framkomligt i morgon bitti, under förutsättning att snöandet inte tilltar. På grund av snömängderna kommer vi behöva köra bort snö från vissa gator vilket kommer påbörjas innan helgen.

Kommunens entreprenör PEAB Drift är de som sköter all snöröjning och halkbekämpning av Österåkers kommunala vägar, torg och parkeringar.

Redaktör:
trafik

Publicerad:
onsdag 9 november 2016
Senast uppdaterad:
tisdag 15 november 2016