Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Satsning på provtagning av vatten

Extra provtagningar ska genomföras i områden i Österåker med förhöjd risk för dålig status på vattnet, enligt beslut från Kommunstyrelsen. Det innefattar undersökningar av ytvatten och sediment i utvalda havsvikar, sjöar och enstaka vattendrag.

Provtagningar ska ske i områden där det finns misstänkt förorenade vatten och för områden med hög känslighet. Miljö- och hälsoskyddsenheten i Österåkers kommun har gjort ett urval av aktuella vattenområden. Provtagningen kommer att utföras i vatten och sediment för analys av bland annat tungmetaller, organiska föroreningar och näringsämnen. Den status som analyserna visar kommer att ligga till grund för hur kommunen behöver prioritera eventuella åtgärder.

– Den här satsningen är nödvändig och ett steg i arbetet att kartlägga vattenförekomster och kontrollera vattenstatus. Det kan nu göras i snabbare takt och det är viktig del av miljöarbetet i vår skärgårdskommun, säger Michaela Haga(C), ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Redaktör:
trafik

Publicerad:
onsdag 7 september 2016
Senast uppdaterad:
onsdag 7 september 2016