Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Nya cykelparkeringar och cykelpumpar

Nya cykelplatser har byggts under sommaren och hösten runt om i kommunen. Några platser har även fått cykelpump

Under sommaren och hösten har kommunen färdigställt några cykelparkeringar på olika platser  i kommunen.
Bland annat har det byggts cykelparkering vid:

  • Smedbyvägen/Centralvägen -utbyggd med 8 nya cykelplatser
  • Solskiftes busshållplats -totalt 16 cykelplatser
  • Högbacka busshållplats -totalt 10 platser
  • tillfälligt mittemot östra entrén till centrumet, vid parkeringshuset -totalt 18 platser

I och med projekt med cirkulationsplatsen vid Åkerstorp centrum, vid Sockenvägen/Centralvägen kommer det under hösten att färdigställas totalt 18 stycken platser för cykel vid Oxenstiernas busshållplats. I samma projekt tillkommer det även en cykelpump.

På cykelparkeringen vid Högbacka busshållplats har även satts upp en cykelpump som nu finns att använda.

Att bygga cykelparkeringar vid kommunens olika kollektivtrafikpunkter är en del i det arbetet som kommunen arbetar med för att andelen resor med cykel och kollektivtrafik ska öka.

Redaktör:
trafik

Publicerad:
torsdag 22 september 2016
Senast uppdaterad:
torsdag 22 september 2016