Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Gränsmätning i utvalda områden

Österåkers kommun samverkar med Lantmäteriet om en förbättring av redovisningen av fastighetsgränserna i den digitala registerkartan.

Registerkartan är en del av Sveriges fastighetsregister som redovisar fastigheterna i hela Sverige. Dagens registerkarta är i vissa delar generaliserad vilket kan innebära att fastigheternas form och storlek inte är rätt redovisade på kartorna.

Vi ska under 2016 utföra ett arbete med kvalitetsförbättring av gränsredovisningen inom utvalda områden.

Berörda områden på fastlandet:

 • Boda
 • Dyvik
 • Gunnboda
 • Knaborg
 • Kolsveden
 • Mora
 • Oppsättra
 • Ruggsättra 
 • Åkers-Åsättra

Berörda områden på Ljusterö:

 • Gärdsvik
 • Nolvik
 • Sundvik

Arbetet innebär bl.a. att vi med GPS-instrument utför inmätning och koordinatbestämning av befintliga gränsmarkeringar. Kartläggarna kommer därför att utföra mätningsarbeten längs gränserna och invid tomtgränser.

Kartläggning av befintliga gränsmarkeringar är inte någon lantmäteriförrättning utan syftar endast till att redovisa redan existerande gräns­markeringar på registerkartan och att säkerställa dem genom koordinatbestämning. Detta innebär att redovisningen i registerkartan får en bättre kvalitet. Vi kommer inte att göra några nya markeringar av gränserna på marken.

Kart- och mätenheten tar hjälp med mätningarna av konsultföretaget Bjerking AB.

Vid frågor kontakta: Samhällsbyggnadsförvaltningen Kart- och mätenheten, Kart- och mätningsingenjör Katarina Nilsson 08-540 813 66,

Redaktör:
trafik

Publicerad:
fredag 23 september 2016
Senast uppdaterad:
fredag 23 september 2016