Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Förändringar i kollektivtrafiken

Varje år görs en genomsyn av busslinjenätet i kommunen. Trafikförvaltningen (SL) och Arriva, entreprenör som kör bussarna, tar fram förslag på ändringar som kommunen yttrar sig över. Förändringarna kommer träda i kraft i den 11 januari 2016

Kommande förändringar

De förändringar som kommer att börja gälla från och med januari 2016 för Österåkers del är följande.

  • Kommunen får en ny linje, Linje 683 som ersätter linje 629 mellan Åkersberga – Kulla vägskäl.

I morgonrusningen fortsätter ett antal avgångar från Kulla vägskäl direkt till Danderyds sjukhus via motorvägen. Eftermiddagsrusningen utgår vissa avgångar från Danderyds sjukhus via motorvägen till Kulla vägskäl där den fortsätter via Svinninge till Åkersberga. Stora fördelen här är för boende i Svinninge som dels får en direktbuss till Danderyds sjukhus på morgonen samt direktbuss från Danderyd på eftermiddagen. Det kommer avgå 5 direktbussar från Åkersberga mellan ca kl. 06.00-8.15 via Svinninge till Danderyds sjukhus. Samt 6 avgångar från Danderyds sjukhus direkt till Svinninge vidare till Åkersberga mellan 15.50 – 18.20.

Observera att samtliga avgångar nu får passning vid Kulla vägskäl till/från Stockholm med linje 670. Vid flera tillfällen kopplas linje 683 till 615 vid Kulla vägskäl för att eleverna i Rydbo skola som bor i Svinninge inte ska behöva bussbyten vid Kulla vägskäl.

  • Linje 615 förlängs från Arninge via Rydbo till Kulla vägskäl.

Från Täby är det dagens linjesträckning fram till hållplats Ritarslingan, därefter Måttbandsvägen, Hantverkarvägen, Kundvägen, Ullna gård, Rydbo station, Rydbo skola, Östra Ryds kyrka till Kulla vägskäl. De flesta avgångarna har koppling med linje 683 samt passning till/från Vaxholmsbussen vid Kulla vägskäl.

Många barn i Svinninge går i Rydbo skola som idag trafikeras av linje 629 med samtliga avgångar utan byte. Från januari kommer fortfarande en morgonavgång gå direkt från Svinninge som passar skolstarten 08.15 i Rydbo skola. Även eftermiddagsavgångarna från skolan ca 13.20-15.20 får direktförbindelser till Svinninge.

  • Linje 670 som går från Kulla vägskäl får 15-minuterstrafik vardagar dagtid mot tidigare 20-minuterstrafik. Under lågtrafik får samtliga avgångar med linje 683 passning med Linje 670 till/från Stockholm vid Kulla vägskäl. Dessutom tillkommer senare kvällsavgångar som är efterfrågade.
  • Linje 624 har fått två nya morgonavgångar som ger 10-minuterstrafik redan från ca kl. 06.05 mot tidigare efter 07.00. Detta kommer minska risken för ståplats.
  • Linje 622 har fått morgonavgångarna justerade från Skärgårdsstad för att anpassa skolan i Margretelund efter önskemål från kund och kommun.
  • Linje 626 har fått 15.30-avgången från Lagnö by senarelagd med 10 minuter för passning med Waxholmsbåten.
  • Linje 635 får helgtrafik med fyra avgångar enligt önskemål från anstalten som ändrat sina skift. Vardagarna försvinner två avgångar.

Resväg till Rydbo skola

Nytt är också att linje 615 kommer att gå från Kulla vägskäl, via Rydbo skola, och vidare mot Arninge och Täby C. För skolbarn som går i Rydbo skola kommer det att gå en tur på morgonen som inte innebär något byte vid Kulla vägskäl. Linjen kommer att heta 683 och avgå 07.23 från Åkersberga station (och 07.44 från Björnhammarsvägen). Den kommer att åka in vid Kullavägskäl och där byta namn till 615 för att sedan gå vida Rydbo till Arninge och vidare. Barnen ska alltså kliva på buss 683 och sitta kvar på samma buss för att komma till skolstart kl 8.15. Detta gäller endast 07.23 turen från Åkersberga. För de som börjar senare eller till skolstarten måndagar kommer barnen att behöva kliva av i Kulla för att hoppa på en ny buss som heter 615.

På eftermiddagen kommer fyra turer med 615 att gå från Rydbo till Kulla vägskäl där samma buss bara byter namn till 683 och fortsätter mot Svinninge och Åkersberga. Barnen kommer inte heller då att behöva kliva av bussen utan kan sitta kvar och åka vidare. Det gäller turerna som avgår från Täby C kl 13.20, 13.50, 14.20 samt kl 14.50. För de som går på fritids eller åker senare kommer de behöva kliva av i Kulla vägskäl för att hoppa på en ny buss 683 mot Åkersberga station. Samtliga bussar kommer att köra in i vändslingan vilket gör att inget barn behöver korsa Vaxholmsvägen.

Sammanfattningsvis så blir det endast förändringar för de barn som åker senare än 07.23-turen från Åkersberga på morgonen och de som åker hem senare än 14.50-turen från Täby C. Övriga turer kan barnen hoppa på bussen som i dagsläget, sitta kvar på samma buss och komma till eller från skolan. Skillnaden är att bussen ändrar displayen vid Kulla vägskäl.

Frågor angående trafikförändringarna hänvisas till Arrivas kundservicechef

Redaktör:
trafik

Publicerad:
torsdag 9 juni 2016
Senast uppdaterad:
torsdag 9 juni 2016