Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Detaljplaner för Roslagsbanan på granskning

Detaljplaneförslagen för Åkersberga station och Båthamnsvägens ersättning är utställda på granskning under tiden 25 november - 20 december 2016.

Detaljplanerna möjliggör en utbyggnad av Roslagsbanan i Åkersberga i form av ett tredje spår vid Åkersberga station och en planskild korsning vid Rallarvägen där en ny järnvägsbro planeras. Utöver detta möjliggör planerna bland annat nya trafiklösningar i form av nya vägdragningar och passager över spårområdet. Parallellt med detaljplanerna ställs även järnvägsplanen för Åkersberga station ut för granskning.

Läs mer om planförslagen för Åkersberga station och Båthamnsvägens ersättning samt järnvägsplanen för Åkersberga stationlänk till annan webbplats.

Redaktör:
trafik

Publicerad:
fredag 25 november 2016
Senast uppdaterad:
fredag 2 december 2016