Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Bergavägens upprustning

Nu startar upprustningen av den sista delen på Bergavägen. Det är den etapp som tidigare hette Hackstavägen och som vid öppnandet och ombyggnaden numera också heter Bergavägen.

Sista delen av Bergavägen kommer att rustas upp under oktober-december. Vägen kommer att förses med ny kantsten och längs ena sidan kommer den befintliga trottoaren att breddas för att rymma gång- och cykelbana. Passager kommer att göras upphöjda och övergångställe tillgänglighetsanpassas. Även belysningen längs vägen kommer att bytas ut.

Under byggtiden kommer framkomligheten att vara begränsad och vägen kommer enkelriktas med infart enbart från Hackstavägen/Norrgårdsvägen.

Sänk hastigheten och visa hänsyn. Var rädd om dina medmänniskor som arbetar och rör sig i trafiken!

Redaktör:
trafik

Publicerad:
måndag 24 oktober 2016
Senast uppdaterad:
måndag 24 oktober 2016