Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Anmälningspliktig vattenverksamhet

Från och med den första oktober 2017 tar Österåkers kommun över prövningen av anmälningspliktiga vattenverksamheter från Länsstyrelsen. Anmälan ska då istället skickas till miljö- och hälsoskyddsenheten på Österåkers kommun 

I stort sett all typ av verksamhet som utförs i vatten är vattenverksamhet och kräver anmälan eller tillstånd. Exempel kan vara anläggande av bryggor, muddringar, sprängningar eller utfyllning i vatten. Mer omfattande verksamheter kräver tillstånd till mark och miljödomstolen men mindre åtgärder är anmälningspliktiga. Denna anmälan har tidigare gjorts till Länsstyrelsen men tas nu över av kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet.

Anmälningsblankett och information kommer du att hitta på kommunens webbplats från och med den första oktober.

Du kan kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten på Österåkers kommun om du behöver mer information i allmänhet, eller om en specifik åtgärd du önskar utföra.   

Redaktör:
Markus Andersson

Sakkunnig:
Markus Andersson
Publicerad:
onsdag 27 september 2017
Senast uppdaterad:
onsdag 27 september 2017