Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Åkersberga då, nu och i framtiden!

Åkersberga nu och då

År 1970 bodde knappt 12 000 människor i Åkersberga. Sedan dess har området omvandlats och förnyats. I dag bor omkring 30 000 här. Österåker är en av landets snabbast växande kommuner och fortsätter att utvecklas och omvandlas.

Vi backar bakåt i tiden

I Åkersberga har det genom tiderna funnits flera olika platser där folk samlats: Aker, Stenhagen och Åkersbro. Först på 1960-talet började området runt Åkersberga station likna ett centrum. 1962 byggdes ett stort Domusvaruhus på den öppna platsen framför stationen. Varuhuset brann ner till grunden 1966 men byggdes upp på nytt och fanns kvar under olika namn fram till år 2010. I mitten av 70-talet invigdes affärshuset Skutan och kort därpå påbörjades planeringen för ett nytt Åkersberga centrum. Äldre bebyggelse revs, bland annat Centrumbiografen och Föreningshuset.

Skeppet, ett stort hus med butiker, bostäder och parkeringsgarage invigdes 1984. Elva år senare invigdes affärshuset Kajutan.

När grunden till Åkersberga lades tänkte man att Östersjön och Åkersån skulle svara för goda kommunikationer. Först 1966 byggdes landsvägsbron som leder Roslagsvägen (länsväg 276) över kanalen. Detta räckte dock inte långt när all trafik till och från Roslagen skulle passera genom Åkersberga centrum. I början på 1990-talet inleddes därför arbetet med att bygga en tunnel för biltrafiken genom centrum. År 1994 invigdes den 265 meter långa tunneln.

Under 2000-talets första årtionde var det dags för ytterligare omvandling av centrumområdet. Hösten 2010 nyöppnade Åkersberga Centrum med en 12 000 kvm stor utbyggnad – Kompassen – med ett tjugotal nya butiker.

Åkersberga går mot en framtid som pulserande småstad med fler bostäder, butiker och mötesplatser. Ett arbete pågår med att ta fram ett program för utveckling av centrumområdet kring nuvarande handelscentrum, kanalen och Åkersberga station. Åkersberga ska knytas tydligare till Åkers kanal och havet, som en del i arbetet för visionen om länets bästa skärgårdskommun.

Text: Sofia Hällsten
Källa: Åkersberga nu och då

Redaktör:
trafik

Publicerad:
måndag 4 januari 2016
Senast uppdaterad:
måndag 4 januari 2016